Hopp til innholdet

SALGSVILKÅR

VILKÅR FOR LEIE AV MØTEROM, AUDITORIUM OG PODCASTSTUDIO HOS PIRSENTERET AS/PIRSENTERET DRIFT AS

Pirsenteret AS, Havnegata 9, 7010 Trondheim, org nr 998164559/Pirsenteret Drift AS, Havnegata 9, 7010 Trondheim, org nr 912071332, leier ut møterom av ulik art for leietakere ved Pirsenteret og eksterne bedrifter med behov for møterom og auditorium.

1 GENERELT

Disse vilkårene gjelder for utleie av møterom fra pirsenteret.no til bedrifter. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2 DEFINISJON AV PARTER

Utleier er: Pirsenteret AS/Pirsenteret Drift AS og blir i det følgende benevnt vi, oss eller utleier.

Leietaker er i denne forbindelse: Den personen som er oppgitt som leietaker eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietaker, kunden, du, deg, din eller ditt.

Med leieobjekter innebærer møterom og annet som leies ut via pirsenteret.no.

3 BETALING OG PRISER

Betaling skjer via faktura. Leietakeren får en faktura i etterkant av leieforholdet.

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra Pirsenteret sin side på nettstedet kan Pirsenteret ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 LEIEOBJEKTETS TILSTAND

Pirsenteret forplikter seg til å levere møterom av høy kvalitet i driftsklar tilstand. Pirsenteret har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder rommene før og etter utleie.

Du er i leieperioden ansvarlig for alle eventuelle skader eller tap. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietaker plikter derfor å kontrollere rommet før bruk og ta kontakt med Pirsenteret om det ikke skulle være i forventet tilstand.

5 SKADER

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Pirsenteret omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietakeren. Skader meldes på drift@pirsenteret.no omgående. 

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Pirsenteret kunne fakturere leietaker for dette. Det gjelder også dersom rommet ikke er ryddet etter bruk. 

7 LEIERTAKERS RETTIGHETER OG PLIKTER

Leietakeren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på pirsenteret.no. Pirsenteret sender ordrer og faktura på angitt e-post, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved utsendelse hos oss.

Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Pirsenteret umiddelbart. Pirsenteret har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.

Videre må disse leievilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.

Leietakeren må forlate møterommet innen den bestilte tiden utløper. 

8 ENDRING OG AVBESTILLING

Endringer og avbestillinger av auditorium, møterom og podcaststudio gjøres via booking@pirsenteret.no minst 48 timer før rommet skal benyttes. Dersom tidsfristen av en eller annen årsak ikke kan holdes, kan Pirsenteret kontaktes på booking@pirsenteret.no for å se hva som kan løses. 

Endringer og avbestillinger av møtemat må gjøres direkte til Hegstad & Blakstad på pirsenteret@hegstadblakstad.no minst 48 timer før maten skal leveres. Hegstad & Blakstad er behjelpelig med endringer også etter tidsfristen, avhengig av antall og tilgang til råvarer. 

Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig.

9 TILGANG OG LÅSING

Nøkkelkort til leide rom hentes i kaffebaren hos Pirsenteret eller Senterkontoret til Pirsenteret mellom kl. 7.00 og 15.00 samme dag som rommet skal benyttes, eller dagen før ved bestillinger som starter fra morgenen av. Nøkkelkort gis ut mot fremvisning av gyldig bookingbekreftelse.

10 RABATT FOR PIRSENTERETS INTERNE LEIETAKERE

Dersom du tilhører en bedrift som leier kontorlokaler hos Pirsenteret AS, har du en rabatt på 40 % på leie av møterom og auditorium. Denne rabatten er registrert på din profil og aktiveres ved kjøp. Dersom rabatten mangler på din profil, vennligst ta kontakt firmapost@pirsenteret.no

Dersom du registrerer en ny bruker, vennligst ta kontakt på firmapost@pirsenteret.no for å få registrert rabatt på brukeren. 

11 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. 

13 PERSONVERN

Pirsenteret behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  All lagret informasjon er tilgjengelig på "Min konto". Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Pirsenteret.

Ditt betalingskort vil blir lagret så lenge du har en aktiv ordre. Lagring av betalingskortet skjer hos vår betalingsformidler. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Du kan slette betalingskort på din side. Pirsenteret lagrer ingen kredittkortdetaljer selv.

Pirsenteret benytter informasjonskapsler (cookies). Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.

14 ENDRINGER

Pirsenteret forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på pirsenteret.no. Dersom Pirsenteret vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på pirsenteret.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på pirsenteret.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. 

Sist oppdatert 04.10.2022