Utleiearealer

Totalt er det ca 65 000 kvm BTA utleieareal på Pirsenteret.
Parkeringskjellere under de respektive byggene har tilsammen ca 240 parkeringsplasser for utleie.

Fleksibilitet: Pirsenteret med sin struktur gir rom for stor fleksibilitet i forhold til tilpasninger for de ulike bedrifters behov.

Fellesarealer: Fellesarealene er en viktig faktor for trivsel og arealene er utformet som møteplasser for kunnskapsutvikling og kundepleie. I 2015 ferdigstilles en større ombygging av fellesarealer og inngangsparti for å øke kvaliteten og opplevelsen av bygg og miljø. Vi tilrettelegger og for større sosiale soner ved å bygge ny kaffebar, lounge og flere møterom.

Tekniske løsninger: Uavhengig av hvilken kontororganisering som passer din virksomhet best tilbyr vi tilpassede tekniske løsninger.

Oppvarming: Bygget er utstyrt med varmepumpe basert på sjøvann som suppleres med fjernvarme. Dette gir en miljøvennlig og energieffektiv oppvarming. Alle kontorlokaler er utstyrt med radiatorer med termostat for individuell regulering. Pirsenteret er energimerket.

Ventilasjon: Lokalene har et tidsmessig ventilasjonsanlegg med forkjøling av ventilasjonsluften. Et sjøvannsbasert kjølesystem behandler ventilasjonsluften og spesielt belastede områder direkte.

Solavskjerming: Utvendige persienner med automatisk motorstyring i forhold til sol og vind.