Parkering

I vår egen parkeringskjeller i Pirsenteret har vi totalt 245 parkeringsplasser til leie for leietakere og ansatte. Per i dag har vi ledig kapasitet i parkeringskjelleren. Ønsker du å leie parkeringsplass her? Ta kontakt med oss på firmapost@pirsenteret.no.

Har du leid møterom hos oss eller skal besøke en av bedriftene på Pirsenteret, kan du benytte deg av parkeringskjelleren under Clarion Hotel Trondheim. Her betaler du p-avgift etterskuddsvis. I tillegg er det mange utvendige plasser for gjesteparkering på havneområdet.

Havneområdet er regulert for privatrettslig skilting, og Trondheim Parkering utfører kontroller i området på vegne av Trondheim Havn. For langtidsleie på havneområdet til Trondheim havn, ta kontakt med Trondheim Havn på tlf. 73 99 17 00.