Parkering

Leie av parkeringsplass

Pirsenteret har 240 parkeringsplasser til leie i parkeringskjeller for sine leietakere. Vi har flere ledige parkeringsplasser pr. i dag. For nærmere informasjon, kontakt E. C Dahls Eiendom AS på firmapost@pirsenteret.no

For langtidsleie på havneområdet til Trondheim havn, ta kontakt med Trondheim Havn på tlf. 73 99 17 00.

 

Gjeste- / korttidsparkering

Det er stor parkeringskjelleren under kongresshallen til Clarion Hotel Trondheim. Her betaler du p-avgift etterskuddsvis.
I tillegg er det mange utvendige plasser for gjesteparkering på havneområdet.
Havneområdet er regulert for privatrettslig skilting, og Trondheim Parkering utfører kontroller i området på vegne av Trondheim Havn.

 

KorttidsparkeringBrattora2011September2

For detaljert info og oversiktsbilde, følg lenken til Trondheim Havns parkeringsside.