Logo Barnekreftforeningen

Pant på piren

På Pirsenteret står flere pantebokser plassert rundt, der ansatte kan donere panten til en god sak. Denne sesongen går inntekten av panten på Pirsenteret til Barnekreftforeningen.

 


Bli med å nominér lag og foreninger til kampanjen "Pant på Piren"!

I fire måneder får ditt lag eller forening panten fra bedriftene her på Pirsenteret. Kanskje kan dere kjøpe nytt utstyr, oppgradere anlegget eller komme nærmere drømmen om en foreningstur til London?

Send et forslag til firmapost@pirsenteret.no innen 30. august 2022 og skriv noen ord om hvorfor akkurat denne foreningen eller laget fortjener fire måneder med pant fra Pirsenteret.