Miljøprofil

Pirsenteret prioriterer arbeidet med miljøtiltak både for bygningsmassen generelt, og mot den enkelte leietaker.

Alle bygg er energimerket iht gjeldende lov og forskrifter. Varmepumpe (sjøvannsbasert)

Kjøling (sjøvannsbasert)

Tilknyttet Trondheim Krafts fjernvarmeanlegg (som buffer ved ekstrem kulde)

Resirkulerer overskuddsenergi fra leietakere

Energistyring av leieareal (kontorareal), herunder CO2-kontroll av luftkvalitet og tidsstyring

Avfallshåndtering med kildesortering i.h.t. miljøsertifiseringsplan

Energibesparende belysning (overgang til miljøvennlig armatur, energibesparende lysrør og lyspærer)

Renhold i fellesarealer utføres av miljøsertifisert leverandør og med svanemerkede produkter

Kontinuerlig arbeid ift bedring av kollektivtilbud og gang- og sykkelveier

Miljøparkering – tilrettelegging for parkering for EL-bil, sykkel og MC

Pirsenteret har eget trimsenter med dusjfasiliteter, og her er flere leverandører av bedriftshelsetjenester/HMS

EC Dahls Eiendom Pirsenteret Trondheim

Foto: Sven-Erik Knoff