Praktisk informasjon til leietakere

 

Alarmhåndtering

Ved unormale hendelser (utenom normal åpningstid) som f.eks. innbrudd, vannlekkasje, knuste vinduer e.l. varsles vaktsselskapet NOKAS på tlf.nr. 02580

Post

Pirsenteret har eget postmottak hvor det er mulig å leie postboks.

Posten er ferdigsortert og levert innen kl. 10:00 hver dag.

Brevpost/pakker hentes alle dager kl. 16:15

For leie av postboks kontakt: rolf.o.svendsen@ecde.no

 

 

Avfallshåndtering

Det finnes lett tilgjengelige avfallsrom i 1.etg og i kjeller.


Forbruk av toalettpapir / papirhåndklær / såpe / lysrør etc.

Leietakere som har eksklusive toaletter i egne arealer har følgende alternativer:

1. Kjøpe rekvisita direkte fra leverandør gjennom ECDE/Pirsenteret sin avtale med Wittusen & Jensen.

Henvendelse rettes direkte til:

Merete Løvoll
48 28 78 10
merete.lovoll@wj.no.

Oppgi «Pirsenteret» som referanse for å få tilbud.

2. Kjøpe rekvisita direkte fra eget renholdsbyrå, annen papirgrossist eller dagligvarebutikk.


Rengjøring

Ansvarlig for fellesarealer er Eir.

 

Nattslukking

Lys slukkes automatisk etter kl. 2300. Kun enkelte nattlys blir stående på.  Belysningen i korridoren tennes med bevegelsesdetektorer når folk oppholder seg i korridoren etter kl. 23.00.


Inneklima

Kontor, møterom og andre arbeidsplasser er utstyrt med separat varme- og kjøleanlegg.


Frisk luft

Alle rom tilføres filtrert og forvarmet frisk luft. Ventilasjonsanlegget styres til enhver tid på en mest mulig energiøkonomisk måte.


Energisparing

Nattsenking praktiseres på enkelte areal.

 

Persienner

Persiennene styres automatisk, men kan også styres manuelt. Alle persienner heises automatisk opp etter solnedgang. Persiennene er utstyrt med vindmåler.

Ventilasjon

Ved eventuelle feil eller spørsmål ta kontakt med driftsansvarlig. Driftsansvarlig treffes på drift@ecde.no / tlf: 95 06 20 45.


Varemottak/vareheiser

Pirsenteret har to egne varemottak med vareheis.