Historie

Pirsenteret I ble bygd i 1988. Initiativtakere var Oceanor, Seatex og Hartmann Eiendom.
Det ble skapt et senter for marinorientert virksomhet.
I teknologistaden Trondheim hadde flere bedrifter med maritim tilknytning etter hvert følt behov for samlokalisering.

Dette var starten – i 1997 sto Leiv Eiriksson Senter ferdig. Leiv Eiriksson Senter ble oppført av Sivas heleide datterselskap Leiv Eiriksson Senter AS. Siva har vært leietaker på Pirsenteret siden tidlig 1990-tall.

I 2003 ble Pirsenteret II innviet med blant andre Handselshøyskolen BI. Pirsenteret III ble ferdigstillt i tidsrommet august 2008 februar 2009.

I dag eies og driftes byggene av E. C. Dahls Eiendom AS.

 

Foto: Sven-Erik Knoff