Pirsenteret presenterer: Inrigo AS

Gaute Moldestad og Resa Hezari, Inrigio AS, Pirsenteret.

Millionkontrakt i Kamerun, økt bemanning og inntjening kommer ikke av seg selv. Inrigo AS er et lite eventyr om en bedrift som hadde vilje til omstilling når nedgangen i olje- og gassindustrien kom.

 

Kjernekompetansen til Inrigo AS er enkelt forklart transport og behandling av væske. Selv om det i oppstarten i 2008 var hovedfokus på leveranse til olje- og gassnæringen, har de hatt oppdrag innen andre sektorer, som vann og miljø. Akkurat det har vist seg å være gull verdt.

– Vi er ikke her for å nyte utsikten, men for å jobbe. Gaute Moldestad, COO i Inrigo AS har sammen med Reza Hezari (CEO) og resten av Inrigo AS ikke ligget på latsiden siden 2008.

Om ett år har vi 50 årsverk, om to år 100. I tillegg vil vi bidra til flere 100 årsverk i Kamerun, forteller Reza Hezari.

Det er ikke småtteri for et selskap med hovedkontor i Vanvikan og avdelingskontor i Trondheim.

 

Storkontrakt i Kamerun

I mai 2015 kom en telefon som ville vise seg å være av stor betydning. Med nedgangen i offshoreindustrien i 2013 hadde Inrigo AS som mange andre selskap noen tøffe tider, men denne telefonen ble starten på noe svært spennende.

Camwater, et statlig selskap med oppgave i å bygge vannrenseanlegg i Kamerun skulle ha på plass fire store anlegg og hadde behov for bistand. De hadde tatt kontakt med Eksportkreditt Norge som i sin tur tok kontakt med Innovasjon Norge for å høre om de kjente til noen som kunne levere vannrenseanlegg. Svaret ble Inrigo AS.

– Man er nødt til å ta noen sjanser i en slik situasjon. Man må tørre å satse, noe vi gjorde. Det var flere som mente vi tok en for stor risiko, men vi satset og lyktes med det, forteller Moldestad.

Følgene ble at Inrigo AS i januar i år signerte en kontrakt på 60 millioner euro for levering av vannrenseanlegg i Kamerun. – Giek garanterer for Eksportkreditt Norge sitt lån til staten Kamerun, som sikrer at det blir noe av prosjektet. Vi kunne ikke klart det uten dem, og det har tatt halvannet år å få på plass finansieringen, forteller en engasjert og fornøyd Hezari.

 

Fra olje til vann

Veien fra Vanvikan til Kamerun var ikke planlagt, men en konsekvens av evne og vilje til omstilling, fokus internasjonalt fokus og på flere sektorer, ikke bare olje- og gass har gitt Inrigo AS flere ben å stå på.

Og når de i 2010 hadde en leveranse av en kjemikaliepakke til oljefeltet Goliat, fikk Innovasjon Norge øynene opp for Inrigo AS. – Det var en stor kontrakt vi investerte mye i, men vi lyktes med leveransen, noe som har hatt betydning for ettertiden, vi har bevist at vi kan levere, forteller Hezari.

Underveis har interne utviklingsprosjekt, deltakelse i EU prosjekt og internasjonale samarbeidspartnere bidratt til at Inrigo AS står godt rustet til å ta på seg oppdrag utenfor landegrensene, som i Kamerun.

I 2010 ønsket Vanvikan Kommune å få på plass et nytt vannrenseanlegg. Det endte med et samarbeidsprosjekt med Leksvik Kommune, Innovasjon Norge og Inrigo AS. Vannverket ble det første i Europa som benyttet keramiske membraner i filtreringen. – Det prosjektet ga oss muligheter vi ikke var klar over den gang, forteller Moldestad.

Og det var dette anlegget Camwater besøkte noen år senere, når de skulle vurdere om Inrigo AS kunne levere fire vannrenseanlegg til landet sitt.

 

Hardt arbeid, omstilling og leveringsevne

Historien til Inrigo AS handler om et selskap med vilje og evne til kraftig omstilling i nedgangstider. De bruker nå kompetansen sin på flere sektorer, har internasjonale kontrakter, øker antall norske arbeidsplasser og skaffer oppdrag til flere norske bedrifter. – Er det det ikke det politikerne ønsker? spør Moldestad.

 

 

 

Gå tilbake 03.03.2017