Pirsenteret presenterer: ComputIT

Med en fascinerende historie som strekker seg fra 70-tallet er ComputIT i dag leverandør av tjenester til noen av verdens største oljeselskap. Med utgangspunkt i kloke hoder har de stablet på bena et firma som sørger for økt sikkerhet på plattformer og anlegg verden over.

I fargerike lokaler med kunst på hver en vegg og tolv ansatte finner du ComputIT. I førersetet sitter Bjørn F. Magnussen (Director of Strategy, Dr.Ing og Professor) som er rundet 82 år, uten at gnisten og lidenskapen er mindre av den grunn.

– Skal du jobbe med noe, er du nødt til å være fascinert av det, hvis ikke går det ikke. Og så er det viktig å holde humøret oppe, som er grunnen til at vi har farger og kunst på veggene, det skal ikke være kjedelig på kontoret.

 

Bjørn. F. Magnussen Trond Evanger ComputeIT

Trond Evanger og Bjørn. F Magnussen i ComputIT har stor fascinasjon for faget de jobber med. Foto: Sven-Erik Knoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På 60-tallet jobbet Magnussen med termodynamikk ved NTH (nå NTNU), og underviste i forbrenning og varme. Samtidig utviklet han ulike modeller og ble på 70-tallet kjent for modeller for sot og sotdannelser knyttet til forbrenning og turbulens.

Etter hvert meldte i tur orden store selskap, som Shell, Statoil og Gas de France, sin interesse for arbeidet til Magnussen. I dag har de en verdensomspennende kundeliste, som inkluderer Total, Conocco Phillips, BP, Statoil og Hyundai for å nevne noen.

Matematikk som redder liv

Basert på matematisk modeller, har ComputIT utviklet et simuleringsprogram, som med en utrolig nøyaktighet kan simulere hva som vil skje ved en eventuell ulykke. Spekteret av ulykker de kan simulere er stort. Kaldforbrenning, Co2 utslipp, helidekk-analyse for plattform og sikkerhetsutfordringer for tunnel er noen eksempler, men de har de siste tretti årene stort sett jobbet med olje- og gassindustrien, og da mest offshore.

– Måten vi jobber på er at vi får inn all data på den installasjonen vi skal kjøre simulering på. Eksempelvis får vi all informasjon vi trenger om en plattform og mater det inn i programmet vårt. Så kjører vi flere tester på ulike scenarioer. Da kan vi se hva som skjer om det blir en brann et sted og hvordan den forflytter seg og påvirker plattformriggen over tid.

På bakgrunn av en slik simulering kan komme med sikkerhetstiltak, som hvor nødutganger må være eller om det må på plass flere livbåter andre steder på plattformen, forteller Trond Evanger (CEO).

En annen simulering kan være gasslekkasje, der vi har terrenget med i simuleringen og kan si noe om hvordan det vil spre seg.

– Det som må påpekes, er at visualisering av simuleringen er viktig. Tall sier alt for lite og visualiseringen bidrar til at folk forstår konsekvensene av de tiltakene som må gjøres.

Vi må ha fokus på det det handler om, menneskeliv skyter Bjørn inn. Vårt fokus er hele tiden på menneskeliv, ikke på tapte kostander.

Nytteverdi og åpenhet

Misjonen til ComputIT er å brygge en bro mellom vitenskap og teknologi. De ønsker å overføre vitenskap til noe praktisk realiserbart som har en nytteverdi.

-Våre analyser bidrar til kostnadsbesparelse. Det er mye av grunnen til at vi er etterspurt, et selskap kan spare penger og øke sikkerheten samtidig, hvem vil vel ikke det? spør Evanger retorisk.

De metodene Magnussen utviklet på 70-tallet er blitt offentligjort og er til store nytte for mange og er kjernen i andre selskaps modeller. Der noen firma gjerne ville holdt sine modeller hemmelig har ComputIT valgt å publisere dem, slik at de kan gjøre størst nytte.

ComputIT har vært involvert i det meste av oljefeltene på norsk sokkel i tillegg til andre olje- og gassinstallasjoner verden over. Men de har mange kunder i andre marked også, og blitt hyret inn av ulike myndigheter for å bistå med etterforskning og utredning etter brannulykker.

Kloke hoder, fascinasjon og åpenhet har gjort arbeidsplasser rundt omkring i verden langt tryggere takket være ComputIT.

-Og så har vi en filosofi om at det finnes veldig mye kunnskap i skuffene til folk. Den må man sørge for å slippe løs, avslutter Magnussen.

Gå tilbake 20.12.2016