Påfyll på Piren: 14. februar kl. 14.30

NICE TO BE IMPORTANT
– BUT MORE IMPORTANT TO BE NICE

Verdibasert ledelse – hvordan skape en kultur med engasjement og gjennomføringskraft?

Alle bedrifter behøver en filosofi og et verdisett som utgjør fundamentet for en bedriftskultur. En god kultur er ikke noe vi vedtar, den blir til i et samarbeid mellom engasjerte og begeistrede mennesker over mange år.

Under Påfyll på Piren får du blant annet høre Odd Reitan snakke om hvordan Reitangruppen i sine syv land bruker verdibasert ledelse som et verktøy for å skape en kultur hvor folk er involvert, tar gode beslutninger og gjennomfører. Samfunnsansvar er den nye megatrenden innenfor omdømmebygging!

Mange tror at samfunnsansvar bare dreier seg om veldedighet.

Sannheten er at fokus på sosiale og miljømessige kvaliteter også kan gi gode penger i kassen! Blant annet kan det ha stor betydning for både rekruttering og investeringsvilje – undersøkelser har vist at 9 av 10 arbeidstakere ønsker å jobbe i en bedrift som tar samfunnsansvar på alvor, og investorer finner foretak med slikt engasjement stadig mer interessante.

Velkommen til påfyll på Piren!

14. februar kl 14.30. Inngang 1 Pirsenteret.  Arrangementet er gratis.

 

Påmelding: https://www.bi.no/om-bi/kalenderaktiviteter/2017/februar/pafyll-pa-piren-nice-to-be-important/pamelding-pafyll-pa-piren-14.-februar/

PROGRAM

14.30
Oppmøte og mingling

15.00
Velkommen ved Frode Solberg, Høyskolelektor BI

15.15
Odd Reitan: “Verdibasert ledelse”

16.00
Pause/mat

16.20
“Hvem utvikler fremtidens løsninger? Om sosialt entreprenørskap, trippel bunnlinje og hva som forandrer samfunnet.” ved Thomas Hoholm, Førsteamanuensis BI

16.35
TrønderEnergi: “Hvorfor samfunnsansvar?” ved kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.

16.55
“Inspirasjon til handlingsbasert samfunnsansvar” ved Marianne Danielsen, Gi bort dagen og Anders Reitan fra Evry.

17.15
5 min x 6 organisasjoner
Barnas Stasjon – Kari Gabrielsen
Hogst – Svein Haugen
Kirkens Bymisjon, Nardo bofelleskap – Trond Nordsteien
Redd Barna – Inger Elisabeth Einan
Norsk mestring– Espen Holmgren
Nettverk etter soning – Anne Eidissen

17.40
Hva passer til din bedrift? Møt sosiale entrepenører og organisasjoner.

Gå tilbake 06.02.2017