Praktisk informasjon til leietakere

 

Alarmhåndtering

Ved unormale hendelser (utenom normal åpningstid) som f.eks. innbrudd, vannlekkasje, knuste vinduer e.l. varsles vaktsselskapet NOKAS på tlf.nr.

Post

Pirsenteret har et Internt Servicesenter for post. Post er ferdigsortert i boksene kl.09:30 og kl.13:00. De utfører også frankeringstjenester og er kommisjonær for UPS.

Internt servicesenter for post har tlf.nr.: 73 54 51 30, fax nr.: 73 51 82 20.

Åpningstider Posten

Mandag – Fredag  0800 – 1030

1300 – 1600

Pga pakkelevering/opphenting kan kontoret være stengt i åpningstiden. Kontoret vil alltid være åpent

0830 – 1000

1300 – 1430

 

Avfallshåndtering

Det finnes lett tilgjengelige avfallsrom i 1.etg og i kjeller.


Forbruk av toalettpapir / papirhåndklær / såpe / lysrør etc.

Ta kontakt med vaktmester for evt. bestilling gjennom oss til reduserte priser: drift@pirsenteret.no


Rengjøring

Ansvarlig for fellesarealer er MINT.

 

Nattslukking

Lys slukkes automatisk etter kl. 2300. Kun enkelte nattlys blir stående på.  Belysningen i korridoren tennes med bevegelsesdetektorer når folk oppholder seg i korridoren etter kl. 23.00.


Inneklima

Kontor, møterom og andre arbeidsplasser er utstyrt med separat varme- og kjøleanlegg.


Frisk luft

Alle rom tilføres filtrert og forvarmet frisk luft. Ventilasjonsanlegget styres til enhver tid på en mest mulig energiøkonomisk måte.


Energisparing

Nattsenking praktiseres på enkelte areal.

 

Persienner

Persiennene styres automatisk, men kan også styres manuelt. Alle persienner heises automatisk opp etter solnedgang. Persiennene er utstyrt med vindmåler.

Ventilasjon

Ved eventuelle feil eller spørsmål ta kontakt med driftsansvarlig. Driftsansvarlig treffes på drift@pirsenteret.no / tlf: 95 06 20 45.


Varemottak/vareheiser

Pirsenteret har to egne varemottak med vareheis.