Grønne verdier på Pirsenteret

Fokus på grønne verdier blir viktigere og viktigere for å kunne møte fremtiden på en bærekraftig – og lønnsom – måte. Ikke minst stiller unge arbeidstakere krav til at deres kommende arbeidsplass har en bevisst holdning til dette. For oss i eiendomsbransjen kommer dette temaet oftere og høyere opp på agendaen vår, heldigvis. Det er selvfølgelig flott når man kan bygge nye store energipositive hus, men i E.C. Dahls Eiendom kjøper og drifter vi stort sett eksisterende bygg, altså gjenbruk:) Å være miljøbevisst kan ofte fortone seg som en uoverkommelig oppgave. Det er så mye å forholde seg til at man har lett for å gi opp og tenke at «dette kan ikke jeg gjøre noe med likevel», men her på Pirsenteret har vi funnet en samarbeidspartner som utfordrer nettopp denne mentaliteten.

Ducky har utviklet et verktøy som gjør det både enkelt og morsomt å følge med hvordan dine fotavtrykk påvirkes av egne vaner, og hvordan disse kan endres over tid ved å gjøre små endringer i hverdagen. Vi gleder oss til å utfordre både oss selv og noen av våre kunder her på Pirsenteret i et pilotprosjekt til høsten. Følg med!

Se filmen om hva som skjer når Kari tar i bruk tjenesten til Ducky.

 

 

Gå tilbake 13.07.2017