BioMar i nye lokaler på Pirsenteret

Fiskefôrprodusenten BioMar flyttet nylig inn i nye lokaler på Pirsenteret i Trondheim, og benyttet seg blant annet av VR i prosessen for å få lokalene akkurat slik de ville.

 

Det er virkelig en internasjonal storaktør som nylig valgte å forlenge tilstedeværelsen på Pirsenteret. Selskapet som har over 1000 ansatte på verdensbasis, utvikler og leverer bærekraftige fôrløsninger til oppdrettsnæringen. Den totale produksjonen er på over 1 million tonn fôr per år, som blir distribuert til 80 land, deriblant Chile, Skottland, Tyrkia og Kina.

 

Global aktør

BioMar har danske eiere, men både det største markedet og den største andelen av ansatte holder til i Norge. Cirka 200 nordmenn er fordelt på fabrikker på Karmøy og Myre i Vesterålen, samt at rundt 50 er ansatt innen forskning og utvikling, innkjøp, salg og markedsføring på avdelingen i Trondheim, som går under navnet BioMar House.

 

Ansatte med høyt nivå

I BioMar er det et sterkt fokus på kompetanse i alle ledd. Særlig gjelder dette innen forskning og utvikling, hvor flertallet av de ansatte har doktorgrad og er ledende forskere innen sine fagfelt. FoU-teamet arbeider globalt men har alle folkene samlet i Trondheim. For salgs- og og markedsavdelingen er det en stor fordel å ha hele miljøet rundt seg, siden de hele veien får førstehånds tilgang til kompetanse og fakta som de kan anvende i markedsføringen.

 

Vokste seg for stor

For et par år siden kjente de ansatte på trondheimskontoret på at de for alvor holdt på å vokse seg ut av lokalene sine. De 600 m2 de satt på begynte å bli for små.

E. C. Dahls kom på banen med forslag til nye lokaler, og straks BioMar-representantene klarte å se forbi hvordan det aktuelle lokalet så ut i øyeblikket, var det en lett avgjørelse å fortsette å ha Pirsenteret som adresse.

Salgs- og Markedsdirektør Hans Halle-Knutzen er full av lovord når han skal trekke fram det beste med å ha tilholdssted på Pirsenteret. – Nærheten til sjøen er selvsagt en trivselsfaktor, men på mange måter har man alt her; i form av dagligvarebutikk, reisebyrå, treningssenter, frisør, god infrastruktur og gode parkeringsmuligheter.

 

 

Ingen tilfeldigheter i nye lokaler

For et innovativt selskap som BioMar er det viktig å ha omgivelser som både gjenspeiler og understreker den kulturen de ønsker å ha rundt seg. Dette var også utgangspunktet for arbeidet med de nye lokalene. Absolutt ingen ting har vært overlatt til tilfeldighetene i prosessen med å pusse opp og tilpasse de nye lokalene.

E. C. Dahls involverte arkitektkontoret Signed by sensa, som bruker kunstig virkelighet (Virtual Reality, VR) som et av verktøyene når de utformer lokaler. Dermed kunne BioMar ta valg basert på hvordan lokalene ville sett ut langt fram i tid, noe som eliminerte usikkerhetsmomenter som lett kunne blitt både tid- og kostnadskrevende.

I de nye lokalene har de lagt vekt på å ha områder som dekker alle behovene de har. Dette har blant annet medført at det i hele lokalet finnes kun èn kaffemaskin.

-Tanken er å ha et punkt hvor de ansatte kan møtes og snakke jobb på en uformell måte, et hjerte i lokalet, så får det heller være at noen må gå litt lenger for å få kaffen sin. Den samme funksjonen har for så vidt også den flotte loungen som ønsker deg velkommen inn i lokalene, sier Halle-Knutzen.

-Vi har stilt strenge krav til lydisolering og klimaanlegg, som er viktige grunnlag for et godt arbeidsmiljø, samtidig med at vi har stor åpenhet mellom alle avdelingene for å ivareta tverrfagligheten, forteller han videre.

En egen kantine og egen kokk har de også fått plass til, for det er ikke bare laks og ørret verden over som skal spise sunt. Det skal også de ansatte, som trenger førsteklasses brennstoff for å kunne gjøre jobben sin så godt det går an.

-Nå har vi 1100 m2 til rådighet og god plass til å vokse, sier Halle-Knutzen, som avslører at det er flere jobbutlysninger på vei ut med det første.

 

I tråd med profilen

Anette Vinje i E. C. Dahls Eiendom er Senterleder for Pirsenteret. Hun synes BioMar er en spennende leietaker å ha i hus.

-Det er gøy å tenke langsiktig sammen med en kunde som BioMar. De passer profilen vår helt perfekt, ved å være et innovativt og framoverlent selskap. Da er det gøy å være med på prosessen som skal til for at de får lokaler de både kan trives i og får gjort godt arbeide i, og hvor de kan fortsette å vokse.

Gå tilbake 05.12.2017